Informationsmaterial

Informationsmaterialen är tänkta att inspirera föräldrar och andra vuxna till att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnen på sitt modersmål. Det ger också kortfattad kunskap om barnets språkutveckling från 6 månader till 3 år.

Nuvarande material är framtaget och anpassat till Bokstarts pilotprojekt där bibliotekspersonal gör hembesök till nyblivna föräldrar och överlämnar bokgåvor. En guide ger tips och faktabladen berättar om barns språkutveckling vid olika åldrar. Kulturrådet har översatt och bearbetat delar av det informationsmaterial som Kulturstyrelsen i Danmark har tagit fram till arbetet med danska Bogstart.

Informationsmaterialet finns på drygt 30 olika språk.

Under 2017 kommer Bokstart att få en ny visuell identitet.

KONTAKT

Maria Telenius (projektledare)
08 519 264 44
maria.telenius@kulturradet.se

FÖRÄLDRAGUIDE

Här hittar du en lustfylld guide om språk och läsning som vänder sig till föräldrar. Guiden finns på 25 språk.

FAKTA OCH RÅD

Här hittar du inspirationsblad om barnets språkutveckling vid fyra åldrar. Bladen finns på 25 språk.

Header logo