Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Oxelösunds kulturförvaltning certifierad

Kultur- och fritidsförvaltningen i  Oxelösunds kommun har genomgått en utbildning anordnad av RFSL och nu är verksamheten hbtq-certifierad.

- Det har varit intressant att se vilka fördomar man själv har, och den här kunskapen är jätteviktig för oss som möter medborgare varje dag i våra verksamheter, säger Anders Magnusson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Läs mer

Helsingborg samlar in hbtq berättelser

Kulturmagasinet i Helsingborg har sedan 1909 samlat in äldre och samtida föremål för att kunna bevara och berätta Helsingborgs historia. Under 2019 och 2020 läggs ett speciellt fokus på att samla in berättelser och föremål på temat hbtq.

Läs mer på Kulturmagasinet

Foto: Lydia Liu

Arkiv samlar queer-historia

Det nystartade Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek (QRAB) samlar och tillgängliggör dokumentation och information knuten till queera rörelser och personer. Redan har föreningen genom donationer en samling på omkring 1700 böcker, 1100 tidskrifter och 3 hyllmeter arkivmaterial.

Ny bok - HBTQ spelar roll

Nyligen släpptes boken HBTQ spelar roll av Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap. I boken diskuterar Tiina Rosenberg de konstnärliga och identitetspolitiska insatser som gjorts av öppna hbtq-artister inom svensk scenkonst.

Läs mer om HBTQ spelar roll

Hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter förstärks

Nya strategiska myndigheter är utsedda för att förstärka hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk. Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner.

Läs mer om regeringens nya insats för hbtq-personer här

Utredningen om transpersoners villkor föreslår tydligare myndighetsansvar

Nyligen tog kulturminister Alice Bah Kuhnke emot utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Utredningen presenterar en kartläggning av transpersoners levnadsvillkor.

Läs mer

Ny publikation för HBTQ-arbete på statliga myndigheter

Jobbar du på statlig myndighet och har att göra med HBTQ-frågor? Nu finns en handledning som syftar till att du ska få kunskap och förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering. Det sker genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv, så att strategin utmanar heteronormen snarare än cementerar den. Kulturrådet har tillsammans med övriga HBT-strategiska myndigheter bidragit med erfarenheter till handledningen.

Läs mer och ladda ned publikationen som pdf

KONTAKT

Karin Westling
Tel: 08 519 264 37
E-post: karin.westling@kulturradet.se

#queerkultur

STRATEGI

Vår Strategi för lika rättigheter och möjligheter har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

SÅ GÖR DU: HBTQ-KOMPETENT JÄMSTÄLLDHETSARBETE - EN HANDLEDNING FÖR DIG SOM ARBETAR MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING PÅ MYNDIGHET

Header logo