Följ Kulturrådets arbete med hbtq-frågor

På de här sidorna kan du följa Kulturrådets arbete med hbtq-frågor. Vi omvärldsbevakar, rapporterar och lyfter kulturprojekt. Och vi tar gärna emot dina tips.

Regeringen har tagit fram en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att vara strategisk myndighet inom kulturområdet. Strategin som ligger till grund för Kulturrådets arbete. Andra myndigheter har fått liknande uppdrag inom sina områden.

Kulturrådet stödjer sedan tidigare flera projekt, publikationer och verksamheter som arbetar aktivt med hbtq-frågor inom alla konstområden. Pengar går till projekt och verksamheter som lyfter frågorna utifrån olika perspektiv, med olika målgrupper i hela landet och även internationellt.

Under 2014 arbetade vi med regeringsuppdraget i projektform, 2015 övergick arbetet i vår löpande verksamhet.

Under projekttiden samlade vi in kunskap, träffade personer, organisationer, grupper och institutioner både inom och utanför kulturområdet liksom regioner och andra statliga myndigheter. Syftet var att lägga en grund för att integrera hbtq-perspektiv i verksamheten, det vill säga bidragsgivning, uppföljning, kommunikation och andra främjande åtgärder.

Den 30 oktober 2014 lämnade Kulturrådet en rapport till regeringen som beskriver genomförda och planerade insatser.

På de här sidorna delar vi med oss av våra erfarenheter, rapporterar från konferenser, tipsar om evenemang och skriver om kulturprojekt. Du kan också följa oss på Facebook och Twitter.

Vill du komma i kontakt med oss så hör av dig till handläggare Bongi MacDermott. Vi tar gärna emot tips.

Header logo