Fokus på normer i årets bokprovning

Varje år kör Barnboksinstitutet sin bokprovning. Institutet går igenom förra årets utgivning av barn- och ungdomsböcker och trender lyfts fram. Trenden i utgivningen 2016 kan sägas vara normer. Eller varför inte inkludering?

Den tydligaste tendensen när det gäller barn- och ungdomsböckernas innehåll 2016 skulle kunna definieras som en vilja till inkludering, skriver Barnboksinstitutet i ett pressmeddelande. . I böckerna tycks det finnas en önskan att skildra och synliggöra individer och grupper som befinner sig utanför majoritetssamhällets normer, och på så sätt vidga dessa. Det är inkännande porträtt där historien oftast berättas utifrån den person som befinner sig utanför normen. Åtskilliga huvudpersoner är till exempel transpersoner som får berätta sin egen historia, men böckerna tar också upp normer kring till exempel psykiska funktionsvariationer, kroppskonstitution, sexuell läggning eller etnicitet.

I den stora flyktingvågens efterföljd har det kommit en rad berättelser där författare låter icke-västerländska barn och unga berätta om erfarenheter av att fly från krig.

Header logo