Kulturarv och genusforskning i nytt nätverk

Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen vill sammanföra kulturarvsforskning med genusforskning. Ambitionen är att öka kunskapen om relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv.

Nätverket vill problematisera komplexa samspel i tider av ökad migration. Det sker genom workshop, dialogvisningar och seminarier.  Samarbete sker med myndigheter, föreningar och andra inom kulturarvssektorn. Arbetet pågår under 2017-2019 fram till g19, den nationella tvärvetenskapliga genuskonferensen.

Initiativtagare till nätverket är projektet Unstraight research i samarbete med Nationella sekretariatet. Unstraight Research är ett projekt som finansieras av Kulturrådet 2016-2018.

Läs mer om nätverket här.

Vill du komma i kontakt med nätverket gör du det genom att maila info@genusarv.se.

Header logo