Illustration ur Stödjande och stäkarnde.

Stödjande och stäkarnde folder

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har givit ut foldern Stödjande och stärkande. Foldern vänder sig till unga hbtq-personer. Den presenterar identitetsstärkande och hälsofrämjande faktorer.

I foldern finns ungas egna berättelser om vad de upplever eller upplevde som stärkande i sin uhbtq-identitet under tiden de gick i grundskolans senare år eller i gymnasiet. Vad har människor runt dessa unga gjort som har hjälpt dem att må bra och kunna vara sig själva?

Svaren kommer från en webbenkät från 145 unga. Foldern innehåller också statistik över ungas hälsa och levnadsvillkor.

Ladda ner eller beställ foldern

Header logo