Blid från utställningen ”Sex and the sea” av Saskia Boddeke och Peter Greenaway.

Queer kultur-konferens

Den 20 november 2015 bjöd Kulturrådet in till konferensen Queer kultur om hbtq-frågor inom kulturområdet på Scenkonstmuseet i Stockholm. Hur inkluderande är kultursektorn? Vad är queer scenkonstmetod? Är tillfälliga satsningar med queer-perspektiv tillräckliga? Dagen innan arrangerades en konferens på samma tema för museisektorn. Dagarna sändes live och kan även ses i efterhand. Referat av Kulturrådets program publiceras den 24 november.

Två välfyllda konferensdagar

2014 presenterade regeringen en strategi för lika möjligheter och rättigheter för personer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Kulturrådet fick uppdraget att vara strategisk myndighet inom kulturområdet och Riksutställningar fick uppdraget att göra en kartläggning av hbtq-perspektiv i museisektorn. Tillsammans bjuder nu vi in till två konferensdagar – en med fokus på kulturlivet i stort och en med fokus på museer. I samarbete med Historiska museet, Scenkonstmuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm.

19 november – fokus på museerna

Riksutställningar, Historiska museet, Scenkonstmuseet och Sjöhistoriska museet presenterar en konferensdag med aktuella exempel på arbete med hbtq-perspektiv inom museisektorn i Sverige och internationellt. Dagen startar med visning på Sjöhistoriska museet, fortsätter med konferensprogram på Scenkonstmuseet och avslutas med visning, samtal och mingel på Historiska museet. Dagen vänder sig till yrkesverksamma på museer, konsthallar och andra intresserade.

Plats: Sjöhistoriska museet, Scenkonstmuseet och Historiska museet, Stockholm

20 november – fokus på kulturlivet i stort

Se programpunkterna en och en

Kulturrådet arrangerar en dag om queer kultur. Hör normbrytande institutioner och aktörer runt om i landet berätta om sina arbeten – på arbetsplatser och för publiken. Dagen vänder sig till chefer och ansvariga från statliga kulturmyndigheter och kulturinstitutioner, konstnärliga högskolor, biblioteksutbildningar samt regionala kulturchefer och andra kulturaktörer. Begränsat antal personer från varje institution.

Plats: Scenkonstmuseet, Stockholm


Queer kultur arrangeras av Kulturrådet och Riksutställningar
Historiska museet, Sjöhistoriska museet och Scenkonstmuseet

KONTAKT

Karin Westling
Tel: 08 519 264 37
E-post: karin.westling@kulturradet.se

#queerkultur

Header logo