138 kandidater till 2006 års Alma-pris

138 kandidater från hela världen är nominerade till nästa års Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Av dessa är 56 kvinnor och 60 män. Totalt finns 55 länder representerade bland kandidaterna. Sammanlagt nomineras 104 kandidater inom kategorin författare/illustratör/berättare och 34 kandidater inom kategorin läsfrämjande projekt/organisation/person.

Nomineringarna kommer från nomineringsinstanser världen runt som i januari bjöds in att föreslå kandidater till 2006 års pris. Nästa år är det fjärde året som priset delas ut och intresset för att delta i nomineringsprocessen ökar kraftigt. Flertalet nomineringar kommer från instanser i västerlandet och ett stort antal länder deltar för första gången, bl.a. Bangladesh, Burkina Faso, Libanon, Oman, Malta, Singapore och Tanzania.

Juryns arbete med att läsa och utreda kandidaterna pågår fram till mars nästa år då tillkännagivandet av 2006 års pristagare äger rum.

Läs listan över de nominerade kandidaterna på www.alma.se

Header logo