1,4 miljoner fler besök på museer med fri entré

Antalet besök vid de statliga museer som införde fri entré den 1 januari i år har ökat med 1,4 miljoner jämfört med 2004. Det visar de besökssiffror som Kulturrådet sammanställt för årets första nio månader. De redogörelser som museerna nyligen lämnat till Utbildnings- och kulturdepartementet antyder att en förskjutning skett mot yngre besökargrupper och fler förstagångsbesökare.

Räknat på de sjutton museer som införde fri entré 1 januari 2005 har antalet besök under årets tre första kvartal ökat med nära 1,4 miljoner jämfört med motsvarande period 2004. Detta motsvarar en ökning om 152 procent.

Sjöhistoriska museet svarade för den procentuellt största ökningen med 336 procent fler besökare, Livrustkammaren hamnar på andra plats med en ökning på 252 procent. Naturhistoriska museet nära tredubblade sin publik under de tre första kvartalen och museets samlingar har i dag större publik än Cosmonova. Andra museer där antalet besök ökat kraftigt under 2005 är Skolklosters slott, Musikmuseet, Hallwylska museet och Myntkabinettet.

Moderna museet, som införde fri entré redan redan 2004 och då fördubblade sin publik, fick väsentligt färre besökare under årets första månader då många andra museer konkurrerade med fritt inträde. Under 2005 har dock minskningen för Moderna museet efter hand planat ut, så att det sammanlagda antalet besökare för årets tre första kvartal ger en ganska måttlig minskning om 14 procent jämfört med motsvarande period 2004, som alltså var ett rekordår.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att regelbundet redovisa besöksstatistik vid de museer som har fri entré, samt att i övrigt utvärdera reformen, bland annat genom att redovisa förändringar i museernas publiksammansättning. Är det andra människor som besöker de statliga museerna då de fått fri entré, eller är det samma personer som förut som gör fler besök?

Ännu är för tidigt att i dag dra några generella slutsatser om förändringar i publikstrukturen, men ur de redogörelser som lämnats till departementet 1 oktober framgår att flera museer tycker sig ha sett en förskjutning mot yngre besökargrupper och fler förstagångsbesökare.

Flera museer pekar också på problem med ökat slitage och ökade insatser för lokalvård som en följd av frientréreformen. Kulturrådets utvärdering av reformen ska redovisas hösten 2006.

Kontakt:
Sten Månsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 56
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo