1,5 miljoner till fria dansgrupper

Kulturrådet har fördelat ytterligare drygt 1 miljon kr till sju fria dansgrupper/koreografer i form av s k enstaka produktionsbidrag för innevarande år. I höstas fördelades sammanlagt 13 miljoner kr i form av framför allt treåriga och ettåriga produktionsbidrag för 2005.

Vid denna fördelning har särskild hänsyn tagits bl.a. till balansen mellan unga koreografers möjligheter att bidra till utvecklingen av danskonsten och att värna om redan etablerade koreografer/grupper. En av grupperna/koreograferna, Tarrfta/Martin Forsberg, har nu för första gången beviljats stöd från Kulturrådet.

Kulturrådet har också strävat efter att försöka höja bidragsnivåerna. Av de sju grupper/koreografer som nu beviljats stöd, har tre fått de belopp de ansökt om. Bidragen avser en specifik produktion och av de sju vänder sig två till den yngre publiken, Kompani Rande-Vos ”Åskfåglar” och Tarrftas ”Gillet”.

Av de sju kommer tre grupper från Stockholm, två från Skåne, en från Västra Götaland samt en från Örebro. Flera av grupperna kommer att turnera med sina föreställningar runt om i landet.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo