150 musikgrupper får verksamhetsstöd

Kulturrådet har fördelat drygt 9 miljoner kr till 150 fria musikgrupper för 2005. Hög kvalitet är en förutsättning för att få stöd men därutöver vägs kulturpolitiska aspekter som turnéverksamhet, mångfald och verksamhet bland barn och ungdomar in.

Bidragen till de fria musikgrupperna ska skapa förutsättningar för grupperna att utveckla sin konstnärliga verksamhet och nå sin publik. Kulturrådet har tidigare fördelat 20,7 miljoner kr till arrangerande musikföreningar. Tillsammans utgör dessa stöd ett viktigt inslag i arbetet med att öka tillgängligheten till musik av hög kvalitet och av många skiftande slag.

Beslutet om fördelningen grundar sig på en bedömning som gjorts av en särskild referensgrupp vars ledamöter är professionella utövare eller på annat sätt arbetar inom musiklivet. Ledamöterna hade att ta ställning till ansökningar från 264 grupper – från duoformat till större orkestrar - och konstaterar att ett stort antal ansökningar var mycket intressanta ur såväl konstnärligt som kulturpolitiskt perspektiv.

I bedömningen av ansökningarna har också tagits hänsyn till genrebredd och musikalisk mångfald, bl.a. i form av influenser från andra musikkulturer än den västerländska. Även jämställdhetsaspekter har bedömts och det noteras att genrer och instrument som tidigare så gott som uteslutande företrätts av män i allt högre grad utövas av kvinnor.

Hela listan med sökta och beviljade bidrag.

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
Mobil: 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo