22 miljoner till musikarrangörer

Kulturrådet har fördelat 22 miljoner kr till ett stort antal arrangerande musikföreningar över hela landet. En del av stödet har använts för att förstärka vissa musikgenrer som jazz, nutida konstmusik samt folk- och världsmusik i enlighet med regeringens anvisningar i budgetpropositionen.

Det medför att stödet till jazzarrangörer ökat med närmare 900 000 kr jämfört med föregående år. Arrangörer av nutida konstmusik har fått 325 000 kr mera och bidraget till folkmusik- och världsmusikarrangörerna har ökat med närmare en halv miljon kr. Fyra nya arrangörer får stöd: Föreningen för jazz på Glenn Miller Café i Stockholm, Bwana Club i Göteborg, Föreningen Farhang i Stockholm samt Örebroföreningen för Samtida Musik.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo