3,3 miljoner i stöd till Kultur i arbetslivet

Kulturrådet styrelse har fördelat drygt 3,3 miljoner kr till Kultur i arbetslivet. Sammanlagt 28 projekt får stöd. Verksamhet med arbetsplatsbibliotek och läsfrämjande verksamhet dominerar i antal. Övriga projekt handlar om teater, dokumentation, utbildning av kulturombud, konst eller är en blandning av olika konstformer.

På flera arbetsplatser medverkar konstnärer i projekt med personalen och några projekt genomförs i samverkan med kulturinstitutioner som museum, teater och bibliotek.

Den geografiska spridningen av bidragen är relativt stor, även om Skåne dominerar. Av de 28 projekt som får stöd, äger åtta rum i Skåne, fyra i Stockholms län och tre vardera i Östergötland, Västernorrland och Dalarna. Övriga stöd gick bl.a. till Småland, Värmland och Västerbotten.

Bidragen till Kultur i arbetslivet ska användas av Kulturrådet för att främja en bred kulturverksamhet ”med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt”. Bidragen ska bl.a. stimulera till ett vidgat deltagande i kulturlivet och öka möjligheterna till konstnärliga upplevelser på en arbetsplats. Organisationer och grupper av enskilda med anknytning till arbetsplatser är berättigade att söka. Fördelning av bidrag sker två gånger per år.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Lillemor Wisén, handläggare
Telefon: 08-519 264 83
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo