6,7 miljoner till nationella minoriteters språk och kultur

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 6 760 000 kronor till olika projekt inom ramen för stödet till nationella minoriteters språk och kultur. Stödet är ett allmänt kulturstöd och ska stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. Enligt riktlinjerna ska prioritet ges åt insatser av strukturell karaktär samt projekt med inriktning på barn och ungdom.

Tornedalsteatern tilldelas enligt tidigare regeringsbeslut 2 miljoner kr för fortsatt verksamhet, vilket är en fördubbling av anslaget i förhållande till 2004.

Finska kulturföreningen för Uusi Teatteri beviljas verksamhetsbidrag för 2005. Kulturrådet bedömer att den långsiktiga uppbyggnad av finskspråkig teaterverksamhet som Uusi Teatteri har påbörjat är inne i ett positivt skede. Ett nätverk av arrangörs- och publikkontakter har byggts upp och teatern undersöker bland annat förutsättningarna för fast samarbete med Teater Västmanland och Sörmlands Musik & Teater.

Västmanlands Finska Kulturarrangörsförening VÄSKY får stöd för att arrangera barnteaterverksamhet på finska i hela länet under 2005.

Romskt kulturcentrum (RKC) i Stockholm får stöd för fortsatt program- och utbildningsverksamhet. RKC har under 2004 påbörjat uppbyggnad av arkiv, bibliotek och utbildningsverksamhet, liksom programverksamhet och konferenser. Denna verksamhet får fortsatt stöd.

Romska biblioteket i Malmö fyller en viktig funktion som mötesplats för romsk kultur och har bland annat köpt in romska böcker samt bedriver musikverksamhet för barn och ungdomar. Biblioteket får stöd för fortsatt verksamhet under 2005.

Flera projekt riktar sig till barn och ungdom. Judiska församlingen får stöd för projektet ”Kulturaliseringen pågår” som vill öka intresset för jiddisch och jiddischkultur bland ungdomar. Resande romers riksorganisation får bidrag för ett teater- och kulturläger för ungdomar i anslutning till utgrävningarna av resandebyn Snarsmon. Kompani Nomad får bidrag för att skapa samisk dansteaterverksamhet för barn och unga.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Birgitta Modigh, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 16
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08 - 519 264 49, 070 - 397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo