Allt större intresse för litterära evenemang

Att litteraturen i allt större omfattning idag manifesteras i form av festivaler och olika scenarrangemang visar sig då Kulturrådet fördelar stöd till litterära evenemang. Jämfört med samma fördelningstillfälle förra året har antalet ansökningar den här gången ökat kraftigt. Bidraget ska bl.a. bidra till utvecklingen av nya former av litteraturförmedling och på olika sätt främja litteraturen och läsandet. Kulturrådet har nu fördelat 755 000 kr till 13 mottagare.

Några evenemang har tydlig mångkulturell profil. European Festival of the Night in Korpilombolo är en mångkulturell festival med natten som tema där verksamheten bl.a. kommer att omfatta baltisk jazzpoesi, barnlitteratur, poetry slam och litterära workshops.

Barents Literature Center får stöd för ett litteraturting med omfattande internationell medverkan och där minoritetsspråken får stort utrymme. Tidskriften Karavan ska genomföra en litterär soaré med exiltemat i fokus och med medverkan av i Sverige boende exilförfattare. Poesifestivalen Bagdad Café lyfter fram den litterära mångfalden i Sverige och äger rum dels i Svenska Akademiens lokaler i Gamla stan i Stockholm, dels i Tensta.

Flera poesifestivaler får stöd. Det gäller t ex Lyrik utan gränser, som arrangeras av Lyrikvännen, Ordfront och Riksskådebanan i samverkan, poesifestivalerna i Härnösand, Nässjö och Göteborg, den rikstäckande Poesidagen 2005 i Författarcentrums Östs regi samt en internationell poesifestival arrangerad av Österjöns författar- och översättarcentrum.

Bohusläns museum arrangerar En plats i mitt hjärta som är en serie seminarier där etablerade författare samverkar med olika målgrupper som barn, funktionshindrade, nya svenska och andra i syfte att skapa ökad delaktighet i det lokala livet. Fabula Storytelling Festivals projekt Ung berättarscen syftar till att utveckla berättarkonsten hos ungdomar genom samverkan med professionella. Kontext i Luleå vill etablera Litterär scen i norr och får stöd för ett arrangemang som omfattar författarframträdanden och temaaftnar kring olika teman.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Signe Westin, handläggare
Telefon: 08-519 264 64
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo