Arrangerande musikföreningar

Kulturrådets styrelse har beslutat fördela sammanlagt 20,7 miljoner kr till ett stort antal arrangerande musikföreningar över hela landet. Stödet riktar sig till arrangörer som anordnar offentliga konserter och har en permanent, regelbunden verksamhet. Vid fördelningen har Kulturrådet prioriterat bl.a. jazz och nutida konstmusik. Ett antal nya föreningar får bidrag för första gången. Dessutom får nybildade Svenska arrangörsföreningen stöd för sin utvecklingsverksamhet på arrangörsområdet.

Inom ramen för detta stöd får riksorganisationerna Svenska Jazzriksförbundet (SJR), Riksförbundet Svenska Kammarmusikarrangörer (RSK), Riksföreningen Folkmusik och Dans (RfoD) samt Sveriges Orkesterförbund (SOF) medel att fördela bland sina medlemsföreningar.

Nya bidragsmottagare för 2005 är Svenska arrangörsföreningen, som har 12 medlemsföreningar över hela landet – bl.a. några av de största inom jazz och rockmusik. Föreningen har som syfte att samordna frågor kring bl.a. säkerhet och bokningar.

Föreningen NYMUS från Härnösand, som ägnar sig år nutida konstmusik, föreningen Rockförvaltningen i Visby och Studio Bel Canto i Malmö, som är inriktad på opera, får nu också bidrag för första gången.

Lista över bidrag till arrangerande musikföreningar 2005

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
Mobil: 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo