Bidrag till utställare och konstföreningar

Kulturrådets styrelse har beslutat att fördela 6 711 000 kr till nio särskilda utställare inom bild- och formområdet. Av dessa bedriver fyra sin verksamhet i Stockholm, en i vardera Östra Göinge, Hultsfred, Strängnäs, Göteborg och Malmö. Kulturrådet hade till denna fördelning fått ansökningar från sammanlagt sextio utställare.

Syftet med bidraget är att stödja utställare som utan vinstsyfte bedriver en fortlöpande utställningsverksamhet av samtida bild- och formkonst. I första hand ska bidrag ges till utställare som bedriver verksamhet av stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Som grund för styrelsens beslut ligger rekommendationer från en särskild referensgrupp som bl.a. har bedömt de sökandes konstnärliga kvalitet och professionalism. Dessutom har man vägt in graden av lokal och regional finansiering, publikarbete och jämställdhet mellan utställande manliga och kvinnliga konstnärer.

Dessutom har 1 miljon kr fördelats till nio arrangerande konstföreningar för verksamheten under 2005. Alla dessa föreningar arrangerar kontinuerligt utställningar med svenska och internationella konstnärer. De nio som nu får bidrag är verksamma i Göteborg (3), Malmö (2), Umeå, Lund, Stockholm och Kramfors.

Hela listan över sökta och beviljade bidrag till vissa utställare.

Hela listan över beviljade bidrag till till arrangerande konstföreningar.

Kontakt:
Kajsa Ravin, handläggare
Telefon: 08-519 264 41
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08 - 519 264 49, 070 - 397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo