Danspengar till turné, nätverk och residens

Kulturrådet har beviljat stöd till Ideella kulturföreningen Prook för turné med barndansföreställningen ”Borta”. Föreställningen fick stöd för en första turné under våren, nu blir det ett mindre bidrag för höstens turné i Norrland som medför extra kostnader på grund av de stora avstånden mellan turnéorterna.

Moderna Dansteatern i Stockholm får stöd för dansresidenset Torped, en nystartad plattform för nya experimenterande scenkonstellationer. Den kommer att fungera bl.a. som ett ”växthus” för unga konstnärer och publiken kan följa arbetsprocessen när en föreställning växer fram. Ambitionen är att söka upp ny publik på deras egna villkor.

Jönköpings kommun får stöd för sista året i ett treårigt projektarbete, Dansnät Jönköping. Syftet är att utveckla och stimulera danskonsten i Jönköpings län. 2005 blir ett aktivt dansår i Jönköpings län, bl.a. med ett dansresidens med Rani Nair. Jönköpings kommun har under senare år arbetat mycket aktivt för att stärka dansen i hela länet och är en aktiv part i Dansnät Sverige.

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo