Drygt 16 miljoner museibesök innan fri entréreformen

Under 2004 - året innan fri entré introducerades vid ett tjugotal statliga museer - ökade besöken vid landets museer. Det visar statistik från Kulturrådet. Museerna tog emot 16,4 miljoner besök medan konsthallarna tog emot 839 000 besök. Sammantaget ökade antalet besök på de 232 museer och konsthallar som ingår i statistiken med 917 000 jämfört med året innan. Antalet besök från barn i förskolor/skolor uppgick till drygt 1,7 miljoner, vilket motsvarar närmare 10 procent av samtliga besök.

Under 2004 hade ett av fyra museer och tre av fyra konsthallar fri entré för samtliga besökare. För de museer och konsthallar som hade entréavgift uppgick denna till i genomsnitt 43 kronor för vuxna och 20 kronor för barn.

I genomsnitt tog museerna och konsthallarna emot 291 besök per öppethållandedag. De statliga centralmuseerna lockade flest besök per dag (784). Högst antal besök per öppethållandedag hade Stockholms, Jämtlands och Östergötlands län.

Kulturrådets rapport Museer och konsthallar bygger på samma uppgifter som förra året men presentationen har omarbetats. Förutom att redovisningen har strukturerats tematiskt innehåller årets rapport även ett särskilt barn- och ungdomsavsnitt. Rapporten omfattar uppgifter om 23 centralmuseer, 28 övriga statliga museer, 31 regionala museer, 73 kommunala museer, 51 övriga museer och 26 konsthallar.

Rapporten med bilagor finns tillgänglig på Kulturrådets webbplats (se länk till höger) och kommer även i tryckt form i början av år 2006.

Kontakt:
Bibbi Olson, handläggare museifrågor
Telefon: 08-519 264 60
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Annika Jonsson, handläggare statistik
Telefon: 08-519 264 19
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

INFORMATION

Header logo