EU pressar regeringen om biblioteksersättningen

EU-kommissionen går vidare med frågan om de nordiska systemen med biblioteksersättning. Den svenska regeringen har, liksom den danska och finska, fått en s.k. formell underrättelse från kommissionen i vilken man uppmanas komma med ytterligare argument för att behålla systemen. Enligt EU-kommissionen strider dessa mot unionens diskrimineringsprinciper. Frågan kan komma att avgöras i EG-domstolen.

EU-kommissionen har tidigare informellt förklarat att man vill granska de nordiska systemen för biblioteksersättning men hänvisning till att de är diskriminerande. Nu går man vidare med en s k formell underrättelse, vilket betyder att pressen ökar på den svenska regeringen att presentera argument för varför man vill behålla nuvarande system. Senast den 23 februari ska den svenska regeringen ha svarat. Ärendet handläggs av justitiedepartementet.

Biblioteksersättningen har funnits i Sverige sedan 1954 och innebär att en särskild statlig ersättning går till författare vars böcker lånas ut på bibliotek. Pengarna administreras av Sveriges Författarfond och under 2004 uppgick den samlade ersättningen till 113 miljoner kr. Inför det svenska EU-inträdet gjorde Kulturrådet 1993 en analys av det svenska stöd- och bidragssystemet på kulturområdet just för att utröna huruvida detta var förenligt med ett EU:s regelverk. Man fann då att biblioteksersättningen var en av de stödformer som medlemsstaten fritt kunde bestämma över med hänvisning till att den befordrade den nationella kulturen.

I en kommentar till EU-kommissionens tidigare agerande sa dåvarande kulturminister Marita Ulvskog i höstas att biblioteksersättningen är en del av den svenska kulturpolitiken och bl.a. ska värna det svenska språket.

Den danska regeringen fick redan 1992 grönt ljus från EU-kommissionen som då förklarade att den danska biblioteksersättningen inte stred mot några av EU:s grundläggande principer, uppger man från det danska Kulturministeriet. I ett uttalande konstaterar den danske kulturministern Brian Mikkelsen att ”det är obegripligt att kommissionen tar detta steg”. Det danska ersättningssystemet introducerades redan 1946 och är det äldsta i sitt slag i världen.

Genom att nu påbörja en formell process kring biblioteksersättningen i de nordiska länderna signalerar EU-kommissionen att man är beredd att driva frågan till ett avgörande i EG-domstolen.

Header logo