Fem frågor till Anna Rygård: Halvlek för Designår 2005

Det av regeringen utlysta nationella designåret har i dagarna avverkat sitt första halvår. Vi ställer fem snabba frågor till Anna Rygård, projektledare för Designåret 2005.

Hur har Designårets första halvår gått? Vad är du mest nöjd med?
- Allra mest nöjd är jag med det breda deltagandet. Det har skapats många fler projekt och aktiviteter än vi vågat hoppas på. Design väcker stort intresse och det har blivit allt mer synligt och det är en av de saker vi varit ute efter.

Det har inte funnits några särskilda projektpengar att söka under Designåret, men många statliga myndigheter har fått i uppdrag att under året uppmärksamma designfrågor - inom sin ordinarie budget. Har det varit ett lyckat upplägg?
- För de långsiktiga och bestående effekterna är det bra. Regeringsuppdraget har tvingat en massa verksamheter som inte är så vana vid design att ta in den frågan och upptäcka att design är så väldigt mycket mer än läckra grejer på Designtorget.

- Sedan har det förstås också varit en nackdel att det inte funnits pengar. Det har gjort det väldigt svårt för en massa folk som haft intressanta projektidéer att förverkliga dem. En del projekt har inte blivit av eftersom det varit så svårt att hitta projektmedel.

- Men vissa kommuner har satsat stort, t ex Helsingborgs kommun som gjort en stor egen designårssatsning.

Vilka bestående effekter hoppas du att Designåret ska leda till?
- Jag tror att alla som arbetar med arkitektur och design kommer ha lite bättre förutsättningar att göra ett bra jobb, och att mycket bredare grupper kommer ha förståelse för betydelsen av att tillföra designkompetens i ett tidigt skede av olika produktionsprocesser.

- Många har hittills betraktat design som dyrt och onödigt. Men tvärtom är det ju en samhällsekonomisk förlust att inte tänka in design från början.

Designåret är ett i raden av kampanjår som regeringen utlyst på senare år. Nästa år är det Mångkulturår. Om du skulle ge några allmänna råd till de som tar vid efter årsskiftet, vad tycker du är viktigt att tänka på då man arrangerar ett kampanjår?
- Det viktigaste är att utgå från det som finns, att arbeta där det finns växtkraft. Man kan inte göra ett kampanjår som en egen liten bubbla, utan man måste vara en katalysator och se sig i just den rollen.

- Sedan kan man ju märka att det saknas saker och försöka tillföra just det. För oss har det t ex handlat om att skapa forum för möten mellan människor som arbetar med design och som använder design.

Vad händer i andra halvlek, vad kan vi förvänta oss av Designåret till hösten?
- Särskilt rolig är en orienteringskurs i design på textilhögskolan i Borås. Kursen är på fem poäng och man kan läsa den på distans. Hittills har över 700 personer från hela landet anmält sig och på högskolan har de sagt att de tar in hur många som helst.

- Vi på Svensk Form kommer tillsammans med Räddningsverket göra en utställning om hur material och design i lös inredning påverkar brandskyddet. På femtiotalet tog det femton minuter för en lägenhet att bli övertänd, idag kan det gå på bara tre minuter. Vi vill få upp ögonen på designers och andra för de möjligheter som bland annat materialutvecklingen gett oss. Utställningen ska heta Brännbart.

- Och i september arrangeras en stor internationell kongress om design i Köpenhamn, med förkonferenser i Helsingfors, Göteborg och Oslo. Den heter Era 05.

Header logo