Fem frågor till Lotta Lundgren: Hur kan vi bli bättre på barnkultur?

I slutet av september presenterade Aktionsgruppen för barnkultur en kartläggning av den offentligt finansierade barnkulturen i Sverige. Den visade att fördelningen av barnkultur i riket är minst sagt ojämn, till exempel går det i Sorsele bara 600 barn på en barnbibliotekarie, medan kollegan i Nyköping ska räcka till för 11 000 barn. Vi ställde fem frågor till Lotta Lundgren, Aktionsgruppens ordförande.

Är du förvånad över att barnkulturen visade sig vara så pass ojämnt fördelad?

– Ja, det är jag! Det som känns viktigt är att nu finns det för första gången ett material som är samlat kring barnkulturen. I det materialet kan man se bristerna tydligare. Det är lätt att det blir mytbildning när man inte har ordentliga mätningar. Kontinuerliga och utförligare mätningar bör ske årligen.

Hur kan staten hjälpa kommunerna att bli bättre på detta område? Bör staten få mer att säga till om då det gäller barnkultur?

– Vi har ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och med kommunstyrelseordförande i landet. Jag tror på dialog mellan stat och kommun, då kan man precisera de olika behov eller stöd man behöver.

– Ute i landet får vi i Aktionsgruppen starka signaler om att man både på kommunal och regional nivå vill ha tydligare direktiv från staten gällande barnkulturen.

Hur kan de statliga myndigheterna bli bättre då det gäller barnkultur?

– Barnkulturfrågorna är ofta otydligt inskrivna i de statliga myndigheterna uppdrag, regleringsbreven. I de fall det behövs måste man ge dem tydligare uppdrag, samt ställa hårdare krav på återrapportering, utvärdering och statisk.

Många barn och ungdomar lägger mycket tid på tv- och dataspel. Är dataspel kultur och kommer Aktionsgruppen för barnkultur på något sätt ta upp barns dataspelande?

– Dataspel är kultur. Aktionsgruppen avser att belysa det i sin slutrapport, men det är ännu inte ett område som omfattas av offentlig finansiering. Därför finns det inte med i kartläggningen.

Vad hoppas du av det kommande Barnkulturåret 2007?

– Att man genomför de förslag som vi kommer att lägga i vår slutrapport april 2006!

Header logo