Fem frågor till Yvonne Rock: Vad händer under Mångkulturåret?

Nästa år är det Mångkulturår och det planeras redan för nya möten mellan det fria kulturlivet och de statliga institutionerna. I år smygstartar man med flera seminarier bl.a. ett om exotism och kultur på Dansens Hus i Stockholm. Vi ställde fem frågor till samordnaren för Mångkulturåret Yvonne Rock.

Vem är Yvonne Rock: Vad har du gjort innan du blev samordnare för Mångkulturåret och vilka egna erfarenheter har du av mångkultur?
– Under femton år var jag chefsproducent på Västanå Teater i Värmland. Jag var initiativtagare och ett tag också chef för Judiska Teatern i Stockholm. I höstas projektledare för "Anna Lindh-dagen" till Anna Lindhs minne på Stockholms Stadsteater, där jag också varit verksam som producent för samtalsserien PunktNu.

– Jag har varit projektledare för flera projekt med inriktning på mångfald och demokrati, samt har själv erfarenhet av att vara svensk med dubbel kulturell identitet.

Vad kan vi förvänta oss av Mångkulturåret? Vad kommer att hända?
– Jag ser i första hand Mångkulturåret som ett långsiktigt projekt med syfte att i grunden ändra strukturer, snarare än ett tillfälligt jippo. Men givetvis måste det också hända en rad konkreta saker under själva året.

– Först och främst hoppas jag på en magnifik invigning i både Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Ett månadslångt fyrverkeri som kan uppstå i mötet mellan det fria kulturlivet och de statliga institutionerna.

– Jag ser fram emot flera nya samarbeten och möten, med aktörer såsom Malmö Museer, Riksutställningar, Riksteatern, Rikskonserter, Världskulturmuseet, Göteborgs Dans- och Teaterfestival, Re:Orient, Selam, med flera. Konkret kan nämnas ett samarbete mellan IASPIS, Konstfack och Moderna Museet, ett projekt om tolerans som arrangeras av Levande Historia och Filminstitutet, samt en internationell konferens som Mångkulturellt centrum kommer att arrangera i Fittja.

– Redan i år blir det ett seminarium om exotism och kultur på Dansens Hus i Stockholm, samt ytterligare ett seminarium på bokmässan i Göteborg i höst.

Hur blir det med finansieringen: Kommer regeringen att anslå särskilda pengar till projekt och aktiviteter under Mångkulturåret?
– Det hoppas jag!

En risk med kampanjår för särskilda frågor, t ex mångkultur, är att intresset för frågan slocknar när året är slut. Hur ska ni göra för att mångkulturfrågorna ska leva vidare i kultursverige även efter 2006?
– Mångkulturåret är som sagt inte i första hand är ett jippo, utan början på en långsiktig process som går ut på att ändra på grundläggande strukturer. Det kan handla om såväl rekrytering som publikarbete, repertoar, organisation mm. En viktig uppgift blir att de styrelser som utses av regeringen måste bestå också av människor med annan kulturell bakgrund än den svenska. Först då kan förändringar ske långsiktigt.

– Men ärligt talat tror jag inte att intresset för mångkultur riskerar att slockna. Frågan har kommit att bli viktig för så många aktörer inom kulturlivet, hjulet har bara börjat rulla, det finns ingen återvändo nu.

När kommer Mångkulturårets webbplats och vad kommer den att innehålla?
– Förhoppningsvis kommer den upp den första september i år. Den kommer att innehålla ett kalendarium för Mångkulturåret samt fungera som ett slags "speakers corner". Här skall finnas möjlighet att fritt diskutera frågor om mångkultur, och förhoppningen är att hemsidan också kan göra det möjligt för olika aktörer att skapa nya nätverk och kontakter. Det måste vara fritt fram för debatt och diskussion.

Header logo