Flera nordiska kulturinstitutioner läggs ner

De nordiska kulturministrarna har i dagarna beslutat att lägga ner fyra nordiska kulturinstitutioner. De fyra institutionerna är Nordiska musikkommittén (NOMUS), Nordiska institutet för samtidskonst (NIFCA), Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén (NORDBOK), samt Nordiskt center för scenkonst (NordScen).

Nedläggningarna är en del av en större reform av det nordiska kultursamarbetet. Reformen innebär att samarbetet läggs upp som fleråriga program som kan omfatta hela kulturfältet eller olika delområden. Mycket av det som idag görs av de berörda institutionerna kommer, enligt Nordiska rådet, kunna fortleva i de nya kulturprogrammen. Den nya strukturen träder i kraft den 1 januari 2007.

Även fyra nordiska samarbetsorgan på kulturområdet försvinner från den nordiska kulturbudgeten. Det är gruppen för barn-och ungdomskultur, styrgruppen för kultur- och massmediesamarbete, gruppen för kulturprojekt utanför Norden och den nordiska museikommittéen.

Reformen sker i förlängningen av en utredning av kultursamarbetet som presenterades tidigare i år och som varit ute på remiss hos de nordiska kulturorganisationerna. Enligt pressmeddelande från ministermötet syftar reformen till att vitalisera det nordiska kultursamarbetet så att det bättre ska kunna reagera på nya utmaningar och ge en effektivare samverkan mellan nationella och internationella aktörer.

Header logo