Forskningsproposition positiv till bibliotekssamarbete

Regeringen har nu presenterat sin forskningsproposition, och ambitionen är att Sverige skall vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Regeringen vill bland annat se över lagen om pliktleverans av dokument och satsa 25 miljoner kronor på Statens ljud- och bildarkiv. I propositionen nämns också flera av de initiativ till samarbete som har tagits mellan folk- och forskningsbiblioteken.

Den 23 mars presenterade regeringen den länge väntade forskningspropositionen (Prop. 2004/05:80). I den ger regeringen sina kommentarer till två betänkanden – KB - ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) och Bevara ljud och bild (SOU 2004:53).

Regeringen tar upp forskningens betydelse för att stärka tillväxt, öka förståelse och sampel mellan människor och förbättra för de enskilda medborgarna. Ambitionen är att Sverige skall vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Prioriterade forskningsområden är medicin, teknik och forskning för hållbar utveckling.

Regeringen föreslår också satsningar på infrastruktur. Bland annat föreslås Statens ljud- och bildarkiv få sammanlagt 25 mkr under två år för insamling av material och för överföring av public service-sänt material till nya format.

Lagen om pliktleverans av dokument bör, enligt propositionen, ses över så att det också omfattar digitalt material. För att detta skall bli möjligt behövs det ändringar i den s.k. pliktlagen – en fråga som behöver utredas ytterligare.

I propositionen nämns flera av de initiativ till samarbete som har tagits mellan folk- och forskningsbiblioteken. Ett exempel är folkbibliotekens frågetjänst Fråga biblioteket som i år samordnas med Jourhavande bibliotekarie – forskningsbibliotekens nya frågetjänst. Ett annat är samordnade bibliotekstjänster till stöd för det flexibla lärandet – ett område som Kulturrådet har gett stöd till. Regeringen ser också positivt på den samverkan som sker mellan Kungl. biblioteket och Kulturrådet, bl.a. genom den informella samrådsgruppen Nabis.

Ytterligare ett initiativ till samarbete är det ABM-centrum som är placerat på Kungl. biblioteket. Enligt propositionen bör det gemensamma arbetet att digitalisera samlingarna fortsätta.

Header logo