Höjd moms för kulturen?

Vilka blir konsekvenserna av en höjd moms på kulturområdet? Frågan är aktuell genom Mervärdeskattesatsutredningens delbetänkande ”Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt” som överlämnades till regeringen i somras.

Mervärdeskattesatsutredningen föreslår kraftigt höjd moms på kultur. Vid ett seminarium som anordnas av Kulturrådet i samarbete med Svenska Teaterunionens branschkommitté på onsdagen (28 september) diskuterar berörda parter vilka effekterna skulle bli i händelse av en högre momssats för kulturen.

Medverkande är bland annat Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt, sekreteraren i Mervärdeskatte- satsutredningen Mikael Åberg, kanslirådet Maria Eka vid utbildnings- och kulturdepartementet samt förbundsdirektören vid Sveriges Dramatikerförbund Susin Lindblom samt förbundsdirektören Jaan Kolk från Svenska Teaterförbundet.

Header logo