Klassiker från hela världen

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att ta initiativ till en bokserie med klassiker från olika språkområden och världsdelar. Utgivningen kommer att inledas under 2006 och regeringens ambitioner är att 50 nya titlar ska ges ut under en femårsperiod.

Uppdraget innebär att Kulturrådet i samverkan med Myndigheten för skolutveckling och de förlag som kommer att ge ut böckerna ska utarbeta en modell för urval och distribution av serien. Målgruppen är i första hand elever i grund- och gymnasieskolan och Myndigheten för skolutveckling får i uppgift att informera skolorna om utgivningen. Tanken är att skolor ska kunna köpa in klassuppsättningar till ett lågt pris. Regeringen anslår två miljoner kronor för projektet.

Under åren 1985-1995 gavs 100 titlar i serien ”Alla tiders klassiker” ut på ungefär samma sätt som den nu planerade serien. Då var inriktningen i första hand på svensk och övrig västerländsk litteratur - med några undantag. Nu blir profilen en annan och även själva klassikerbegreppet kan komma att omprövas.

- Den här utgivningen kan också omfatta yngre litteratur än det som vanligen definieras som klassiker, säger Signe Westin, som kommer att ansvara för projektet på Kulturrådet.

Header logo