Kultur 2000: Framgångar för Östergötland och Skåne

Östergötland och Skåne fick två stöd var inom EU:s Kultur 2000-program för 2004. Sammanlagt fördelades bland de 30 deltagande länderna mer än 30 miljoner Euro till totalt 233 samarbetsprojekt.

Inom den 5:e utlysningen av EU:s Kultur 2000-program, som ger stöd till kulturella samarbetsprojekt, har totalt 233 ansökningar beviljats stöd till en summa av sammanlagt 32 miljoner Euro för projekt som påbörjades under 2004. Av dessa är 209 ettåriga projekt och 24 fleråriga.

Fem projekt med svenska huvudarrangörer har beviljats stöd om 4,5 miljoner SEK. Svenska kulturaktörer deltar även som medarrangörer i nio projekt med en total stödsumma på 16 miljoner SEK. Totalt deltar 30 länder i programmet. Utöver de 25 medlemsländerna också EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge, samt ansökarländerna Bulgarien och Rumänien. De tio länderna i Central- och Östeuropa som redan deltagit några år i Kultur 2000 har nu på allvar kommit in i programmet och utgör därmed både samarbetsparter i projekten och konkurrenter om medlen.

För projekten år 2004 var kulturarvet särskilt prioriterat. Östergötlands länsmuseum fick högsta betyg bland de ca 90 stödda ettåriga projekten för ett projekt om den europeiska emigrationen till Amerika, detta i samarbete med organisationer från Tjeckien, Irland, Italien och Polen. Vidare fick Norrköpings kommun stöd för ett projekt som syftar till att bredda och främja den ömsesidiga kunskapen om kulturarv och miljö, särskilt bland ungdomar. Även Staffanstorps kommun inriktar sig på att öka allmänhetens medvetande om kulturarvet i ett projekt kring vikingar och romare i samarbete med Italien och Polen. Helsingborgs stadsbibliotek vill genom ny informationsteknik utveckla en övningsmodell som underlättar och förbättrar tillgången till information för biblioteksanvändare i Europa.

Inget av de tre fleråriga kulturarvsprojekt som lämnats in av svenska projektledare klarade den hårda konkurrensen. Däremot deltar Centrum för biologisk mångfald i Uppsala i ett beviljat flerårigt projekt om det europeiska kulturlandskapsarvet som leds av Bergens Universitet. Bland andra svenska medarrangörer kan nämnas West Sweden och Kungsbacka kommun inom kulturarv samt Intercult och Dansens hus inom scenkonst.

Konstnärsorganisationen Splintermind har dessutom i en särskild utlysning för Experimentella åtgärder fått stöd för projektet nonTVTV station europe. Under år 2004 har också tre svenska projekt mottagit Europa Nostra Award 2003, EU:s pris för bevarande av kulturarv: Borgholms och Hovdala Slott (genom Statens fastighetsverk) samt projektet Hälsingegårdar. Totalt belönades 41 kulturarvsprojekt under året.

Förteckning över alla projekt som beviljats stöd inom Kultur 2000 för år 2004 finns på EU-kommissionens webbplats för kultur:

Annual projects

Multiannual projects

Kontakt:
Leif Sundkvist, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 15

Kersti Berggren, Riksantikvarieämbetet
Telefon: 08-519 180 48

Åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande återspeglar inte nödvändigtvis EU-kommissionens åsikter eller medför något ansvar för Kommissionen.

Header logo