Kulturbidrag till utvecklingsprojekt: Tillgänglighet prioriteras

Kulturrådet har beslutat fördela sammanlagt drygt 12 miljoner kr i utvecklingsbidrag till teater- och dansinstitutioner, musikteatrar samt orkester- och länsmusikinstitutioner över hela landet. Bidragen syftar bl.a. till att stimulera turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna och samverkan med amatörer.

Vid denna fördelning har Kulturrådet dessutom valt att särskilt prioritera projekt där tillgänglighet står i fokus: utveckling och utbildning av arrangörsnät/arrangörer samt mångkultur och verksamhet med dans.

Elva arrangörsprojekt får stöd. Sju av dessa är fleråriga projekt som Kulturrådet redan tidigare bidragit till. Bland de nya mottagarna av stöd finns Länsteatern på Gotland och Göteborgs Operan samt Folkteatern i Gävleborg.

Men det mest omfattande av arrangörsprojekten är den verksamhet som Länsteatrarnas samarbetsråd vill starta tillsammans med Riksteatern och samtliga länsteatrar. Detta syftar till att gemensamt utveckla lokala och regionala arrangörsnät för teatrarnas turnéverksamhet. Vid denna fördelning får Länsteatrarnas samarbetsråd genom Östgötateatern 500 000 kr för en administrativ del.

Utöver detta stöder Kulturrådet projektet på annat sätt genom 2,2 miljoner kr som fördelas lika till samtliga 17 länsteatrar.

Fördelning av utvecklingsbidrag till teater- och dansinstitutioner, musikteatrar samt orkester- och länsmusikinstitutioner

Fördelning av resterande verksamhetsbidrag till regionala teaterinstitutioner 2005

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo