Kulturprogram lockar miljoner

Studieförbundens kulturprogram lockade drygt 15 miljoner deltagare under 2004. Detta framgår av färsk statistik från Kulturrådet. Sång och musik var den mest populära formen av kulturprogram, men också föreläsningar hade höga deltagarsiffror. Flest studiecirklar anordnades i föreningskunskap och improvisatorisk musik.

Under 2004 anordnade studieförbunden sammanlagt 617 000 aktiviteter inom verksamhetsformerna studiecirklar, kulturprogram och så kallad annan gruppverksamhet. Det totala antalet deltagare i samtliga dessa aktiviteter var 18,7 miljoner, varav kulturprogrammen lockade 15,3 miljoner.

Det totala antalet studietimmar inom studiecirklarna har på närmare 30 år ökat från 8 miljoner studietimmar år 1975/76 till 13 miljoner år 2004. Orsaken ligger inte främst i flera deltagare, utan i att omfattningen av studiecirklarna har ökat från i genomsnitt 30 till 41 studietimmar under perioden.

Närmare var fjärde deltagare i studiecirklar och annan gruppverksamhet är under 25 år. Både pojkar och flickor deltar i ungefär samma utsträckning. Det finns dock stora regionala skillnader. I Skåne deltog 212 av 1 000 invånare i åldrarna 13-24 år i en studiecirkel medan motsvarande siffra för Västerbotten var 658.

Det finns även stora regionala skillnader mellan länen när det gäller studieförbundsverksamhet i allmänhet. Jönköpings län har till exempel ett mycket högt deltagande i förhållande till länets folkmängd, och deltog 4,2 gånger per invånare, medan deltagandet i storstadslänen var lägre. I Stockholms län deltog invånarna i genomsnitt 1,2 gånger per invånare, i Skåne 1,4 gånger och i Västra Götaland 1,6 gånger.

Nytt för i år är ett särskilt temaavsnitt om barn och ungdomar samt att all statistik även finns presenterad för varje kommun.

Rapporten med bilagor finns tillgänglig på Kulturrådets webbplats (se länk till höger) och kommer även i tryckt form i början av år 2006.

Kontakt:
Siv Junback, handläggare, folkbildningsfrågor
Telefon: 08-519 264 44
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Annika Jonsson, handläggare, statistik
Telefon: 08-519 264 19
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo