Kulturrådet träffar kulturpolitiker från fyra Norrlandslän

En stor delegation från Kulturrådet med generaldirektör Kristina Rennerstedt i spetsen träffar på torsdagsförmiddagen kulturpolitiker och tjänstemän från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland vid ett möte i Umeå. På dagordningen står frågor som rör angelägna behov inom den nationella kulturpolitiken och hur de ska kunna finansieras i framtiden.

Detta är det första i en serie dialogmöten som Kulturrådets ledning ska ha med företrädare för landsting och regioner runt om i landet under året. Syftet är framför allt att ringa in ett antal prioriterade områden och föra diskussioner om hur dessa kan finansieras. Kulturrådet kommer också att särskilt ta upp det förslag till handlingsprogram för den professionella dansen som man för en dryg månad sedan lämnade till regeringen. I detta program föreslås landsting och regioner få en mycket framträdande roll.

Nästa anhalt blir Västra Götalandsregionen och senare i vår följer diskussioner med representanter för Västmanland, Södermanland och Uppland.

Header logo