Länsmuseerna erbjuds hjälp med tillgänglighetsarbetet

Kulturrådet ökar nu stödet till de regionala museerna i deras strävan att göra museerna tillgängligare för personer med funktionshinder. 5,3 miljoner kr under 2005 samt personlig hjälp av tillgänglighetsexpert. Målet är handlingsplaner för tillgänglighet på samtliga länsmuseer under 2005.

Många insatser har redan gjorts för att höja kompetensen på museerna och därmed göra museerna tillgängligare. Regionala konferenser och bemötandeutbildningar har genomförts i de flesta län.

Men nu skruvar Kulturrådet upp takten på tillgänglighetsarbetet ytterligare. Under 2005 prioriterar Kulturrådet de regionala museerna och ställer en person till förfogande att hjälpa till i det konkreta arbetet med att upprätta handlingsplaner.

Ingrid Hemström är museipedagog och har länge haft tillgänglighetsfrågorna på sitt bord på Kulturrådet.
- Det här tillfället, att få hjälp med tillgängliggörandet av information, lokaler och verksamhet borde inte länsmuseerna missa, säger Ingrid Hemström.

Så här långt har Ingrid Hemström besökt 5 länsmuseer för inledande upptaktsmöten och hon räknar med att samtliga museer hör av sig under våren.

- Många ligger i startgroparna medan andra har kommit en bit på väg. Det här är ett ypperligt tillfälle för museerna att samverka runt metodutveckling och byta goda exempel. Jag uppmanar länsmuseerna att samarbeta, säger Ingrid Hemström.

För att få en samlad bild av insatser som gjorts och planeras skickar Ingrid Hemström ut en enkät innan hon besöker länsmuseerna. Frågorna kretsar kring basverksamhet, information, lokaler och utställningar. Svaren ligger sedan till grund för handlingsplanen.

- Jag deltar inte i det konkreta arbetet med att upprätta handlingsplaner men jag hoppas mina besök kan fungera som en katalysator för själva processen. Jag ger också tips och slussar vidare till olika experter, säger Ingrid Hemström.

”De dryga 5 miljoner kr ur Kulturrådets verksamhetsanslag ska, tillsammans med det expertstöd som Kulturrådet erbjuder, kunna bidra till hög kvalitet i tillgänglighetsarbetet på de regionala museerna och medverka till att målen uppfylls”, Det skriver Kulturrådets styrelse i sitt beslut om museernas verksamhetsbidrag.

INFORMATION

Header logo