Litet stöd med stor effekt

Ett sammanlagt stöd på 381 303 kr, uppdelat på 218 mottagare. Det är det i särklass minsta stödet i Kulturrådets bidragsarsenal, men det är ett stöd som ger stor effekt.
- Prenumerationssstödet kan vara avgörande för en tidskrifts överlevnad, säger Maria Ågren, handläggare för kulturtidskriftsstödet vid Kulturrådet.

I dagarna fördelar rådet prenumerationsstöd på mellan 800 kr och 2 800 kr till bibliotek från Överkalix i norr till Örkelljunga i söder.

Kulturrådet har sammanlagt ca 22,5 miljoner kr för stöd till kulturtidskrifter under 2005. Enligt regeringens riktlinjer ska rådet från dessa medel fördela prenumerationsstöd till biblioteken. Varje bibliotek kan få stöd för fem prenumerationer på kulturtidskrifter som har statligt produktionsstöd. Stödbeloppen är som sagt små, en tusenlapp eller två.

Bakgrunden till stödet är att biblioteken spelar en viktig roll för kulturtidskrifterna. Bibliotekens prenumerationer kan vara avgörande för många kulturtidskrifters överlevnad.

- Det här är ett på flera sätt unikt stöd, säger Maria Ågren. Dels kan vi för en gångs skull ge biblioteken precis den summa de söker, dels ger de förhållandevis mycket små stödbeloppen god effekt både när det gäller bibliotekens utbud och kulturtidskrifternas möjlighet till marknadsföring. Detta kan i sin tur ge flera läsare och prenumeranter. Det här stödet är också viktigt för de mindre folkbiblioteken som kan förbättra servicen för sina besökare.

Ansökningarna i år är något flera än tidigare. Bibliotek i 218 kommuner utnyttjar på det här sättet möjligheten att bredda utbudet av tidskrifter.

- Det har framförts kritik mot att stödet utnyttjas i alltför liten utsträckning, säger Maria Ågren, men nu hoppas vi att det har vänt och att allt flera upptäcker möjligheten.
Läs mer:
Fördelning av prenumerationsstöd 2005

Header logo