Museibesöken fortsätter att öka

Antalet besökare vid de statliga museer som införde fri entré från 1 januari i år fortsätter att öka. Det visar besökssiffrorna för årets första sex månader som Kulturrådet sammanställt. Ökningen jämfört med motsvarande period 2004 är närmare 120 procent. De största ökningarna uppvisar Sjöhistoriska museet och Livrustkammaren.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att regelbundet redovisa besöksstatistik vid de museer som har fri entré samt att i övrigt utvärdera reformen. Utvärderingen ska redovisas hösten 2006.

Redan då Kulturrådet redovisade besökssiffrorna för det första kvartalet 2005, kunde man konstatera att antalet besök vid de statliga museer som infört fri entré vid årsskiftet hade mer än fördubblats jämfört med tidigare. Den utvecklingen håller i sig enligt den redovisning av årets sex första månader som rådet nu lämnar till Kulturdepartementet.

Precis som efter den första kvartalsredovisningen 2005 är det Sjöhistoriska museet och Livrustkammaren som uppvisar den största ökningen. Vid Sjöhistoriska har antalet besökare ökat med 327 procent, från 18 235 till 77 897 besökare, vid en jämförelse med motsvarande period 2004. Vid Livrustkammaren på Stockholms slott har antalet besökare stigit från 42 513 till 157 531, vilket motsvarar en ökning på 271 procent.

Andra museer där antalet besök ökat kraftigt under det första halvåret 2005 är Naturhistoriska riksmuseet, Skolklosters slott, Musikmuseet, Hallwylska museet och Nordiska museet.

Kontakt:
Patrik Bernhardt
Telefon: 08-519 264 46
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo