Ny styrelse för Kulturrådet

Regeringen har utsett en ny styrelse för Kulturrådet från den 1 januari 2006 och till den 31 december 2008. Av dessa är fem nya ledamöter.

Den nya styrelsen består av fd överintendenten Kristian Berg (ny ledamot), journalisten och skribenten Mustafa Can (ny ledamot), verkställande direktören Sture Carlsson, konstnären Marianne Lindberg De Geer, författaren Liljana Dufgran, professorn Karin Helander (ny ledamot), rektorn Lars Hjertén, konsthallschefen Thomas Millroth, kulturchefen Claes Rydberg (ny ledamot) och regissören Leif Stinnerbom (ny ledamot).

Sedan tidigare är Anna Hedborg ordförande i styrelsen. Regeringen kommer vid ett senare tillfälle att utse ytterligare en ledamot. Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt är självskriven ledamot av styrelsen

Header logo