Poesifestivaler och berättardagar får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet har fördelat 645 000 kr till åtta litterära evenemang i Ystad, Växjö, Båstad, Jönköping, Malmö, Göteborg och Stockholm. Vid bedömningen av ansökningarna har Kulturrådet bland annat tagit hänsyn till evenemangens utvecklingspotential och att de når en bred publik. Dessutom har evenemangens lokala och regionala förankring vägts in.

Många av evenemangen som får stöd vänder sig till en yngre publik. ”00-tal Evenemang” i Stockholm planerar en rad arrangemang under 2005, bland annat Stockholms poesifestival, Stockholms barnpoesifestival, litteraturklubb och poesiseminarier i samarbete med ABF.

Båstad bibliotek arrangerar ”Mellan Sune och Strindberg” som är en serie författarevenemang i syfte att öka litteraturintresset bland kommunens unga. Kabusa Böcker AB planerar att genomföra en speciell ungdomslitteraturfestival med unga som medarrangörer. ABF Norra Småland genomför Jönköpings berättardagar som är ett arrangemang som samlar många medarrangörer och riktar sig till alla åldrar och samhällsgrupper. St. Sigfrids skola arrangerar Växjö poesifestival i kombination med skrivarverkstad och poetry slam-tävling.

Kulturföreningen Mazetti i Malmö är verksam i Öresundsregioen och har som syfte att stimulera till ”samtida kulturdebatt” genom framträdanden av aktuella författare. Föreningen får nu stöd för en serie på 10-12 arrangemang under 2005. PoesiOnStage i Stockholm har en liknande uppläggning med återkommande framträdanden av poeter.

Lista med samtliga sökta och beviljade bidrag.

Ytterligare information:
Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
Mobil: 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo