Regionala museer får utvecklingsbidrag

Kulturrådet har fördelat 5,7 miljoner kr i utvecklingsbidrag till regionala museer över hela landet. Bidragen går företrädesvis till projekt som syftar till att samla in och tillgängliggöra icke-fiktiv film, bevara och förmedla fotografi som kulturarv och konstnärligt uttryck samt till projekt som lyfter fram frågeställningar kring etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald. Detta är de tre områden som regeringen pekat ut som särskilt prioriterade under 2005. Sammanlagt 25 museer får bidrag till 30 projekt.

Inom områdena ”icke-fiktiv film” och ”foto” går de flesta av bidragen till projekt som syftar till att inventera, digitalisera och på olika sätt tillgängliggöra filmer och fotografier. Undantaget är Västergötlands museum som får pengar för att utveckla etapp 2 av ”Att hitta rätt – genus i bilddatabaser” som är ett projekt som vill visa fotografier av kvinnor och män i icke-traditionella situationer.

På temat ”Mångfald” ges bidrag till flera projekt av dokumentations- och kartläggningskaraktär men också till verksamhet som syftar till att stärka kompetensutveckling och samordna utbildningsinsatser med mångfald och museiverksamhet som bas. Malmö museer får bidrag för utställningen ”Dålig smak” som med Designåret 2005 och Mångkulturåret 2006 som utgångspunkter vill visa hur man kan förändra attityder inom kultursektorn vad gäller klass, kön och etnicitet.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Erik Åström, avdelningschef
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo