Snart dags att söka Accessbidrag

Nu är det bråda dagar på kansliet för Access, det nya bidraget för sysselsättning och vård av föremål och samlingar inom kultursektorn. Snart ska bidraget gå att söka och senast den 16 januari ska den första omgången ansökningar vara inne. Men den som söker jobb ska inte vända sig till Kulturrådet, förklarar Almir Cehajic, Accesskansliets nyanställde projektledare.

Access är ett nyinrättat sysselsättningstöd som syftar till insatser för att bevara, vårda och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier i kultursektorn. Eller kortare: ta hand om landets kulturskatter och göra dem åtkomliga för allmänheten. I sin grundtanke påminner det om det sk Sesam-stödet i mitten av 1990-talet, men till skillnad från Sesam som mest var för museerna vänder sig Accessbidraget till i stort sett hela det svenska kulturlivet.

Almir Cehajic kommer närmast från Allmänna arvsfonden, där han var handläggare för ungdomsprojekt. Än så länge är han ensam på kansliet för Access, men ytterligare tre personer - en handläggare, en assistent och en informatör - kommer att vara på plats efter årskiftet.

Förhoppningen är att det vara möjligt att söka Accessbidrag med start i vecka 50. Bidraget kommer vara sökbart online på Kulturrådets webbplats, samt på blankett. Redan den 16 januari är det sista ansökningsdag för den första sökomgången. Den som missar denna har möjlighet att söka i en andra omgång som tar slut först den 15 mars.

- Men det kan vara en fördel att söka redan till den första ansökningsomgången i januari, säger Almir Cehajic. Vårt intryck är att många kommer att söka redan då.

Bidrag kan ges för projekt som avser gallring, registrering, restaurering, dokumentation, konservering, digitalisering, magasinering eller andra liknande åtgärder när det gäller föremål, samlingar eller arkivalier. Kulturrådet kommer att prioritera projekt som syftar till att förbättra tillgängligheten till sådant material, samt projekt som ger hög sysselsättningseffekt.

Hittills har det sagts att det enbart vara möjligt att söka bidrag för lönekostnader för de personer som projektet sysselsätter, men eventuellt kommer det bli möjligt att söka bidrag även för andra projektrelaterade kostnader, t ex inköp av digitaliseringsutrustning.

- Inom kort förväntar vi oss att regeringens förordning för bidraget ska vara klar. Då kommer vi också få ett klargörande om hur det blir med kringkostnaderna.

Samtliga villkor kommer att publiceras på Kulturrådets webbplats då bidraget blir sökbart.

Almir Cehajic vill gärna understryka att Kulturrådets uppgift enbart är att ta ställning till inkomna projektansökningar. Det är de instutitioner som driver de bidragsfinansierade projekten som ansvarar för anställningarna.

- Det är alltså inte Kulturrådet man ska vända sig till om man vill få sysselsättning med hjälp av Accessbidraget, säger Almir Cehajic.

Ett tips för den som söker jobb är att kolla webbplatserna för större kulturinstutitioner. En del av dem har valt att gå ut med intresseanmälningsformulär på sina webbplatser, för dem som är intresserade av anställning i Accessprojekt.

Accessbidraget är tänkt att omfatta 500 miljoner under två år. Definitivt beslut om det andra året - 2007 - tas dock först i samband med budgetpropositionen nästa höst.

Header logo