Stöd för Norrlandsturnéer

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 400 000 kr i stöd för turnéer med fria teater- och dansgrupper i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Landstingen i de fyra länen bidrar med lika mycket.

Bland de grupper som har eller ska turnera i ett eller flera av de fyra länen finns Ögonblickteatern, Friteatern, Pantomimteatern och Tarrfta Dansensemble.

Kulturrådet har avsatt medel för ett liknande ”Norrlandsstöd” under 2006.

Kontakt:
Jochum Landin, handläggare teater
Telefon: 08-519 264 39
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Mika Romanus, handläggare dans
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo