Stöd för minoritetsprojekt

Kulturrådet har fördelat 885 000 kr inom anslaget nationella minoriteters språk och kultur. Nio projekt får dela på pengarna. Stödet är ett allmänt kulturstöd och ska stärka de nationella minoriteternas språk och kultur. Till dessa minoriteter räknas samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Kulturrådet disponerar under 2005 närmare 8 miljoner för ändamålet. Tidigare i år har drygt 7 miljoner fördelats.

Flera projekt som nu får stöd syftar till att stärka strukturer inom området. Sydsamisk kulturbuss ska t ex både som kulturförmedlare och kulturell mötesplats. Bussen drivs i regi av Sydsamiskt kulturcentrum, Gaaltije och har också stöd från EU. Attje, Svenskt Fjäll- och samemuseum får stöd för en samisk bildkonstkonsulent för att stärka den samiska bildkonsten. ”Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv” är ett forskningsprojekt där Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet vill utreda hur nordisk samisk kulturpolitik skulle kunna samordnas för att nå optimalt resultat.

Romska arbetsgruppen i Göteborg arbetar för att få till stånd ett romskt kulturcentrum med hela Västra Götaland som upptagningsområde. De får nu stöd för förprojekteringsarbete. I Stockholm och Malmö finns liknande centra.

Samtidigt har 500 000 kr fördelats till olika litteraturprojekt inom de nationella minoriteterna. Dessa projekt omfattar bl.a. utgivning av skogsfinsk litteratur och utgivning av tecknade serier på samiska.

Hela listan med bidrag till nationella minoriteter - kultur

Hela listan med bidrag till nationella minoriteter - litteratur

Kontakt:
Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo