Stöd till 120 tidskrifter

Kulturrådet har fördelat produktionsstöd till 120 kulturtidskrifter. Sammanlagt fördelades 16,2 miljoner kr, vilket är en ökning med 0,5 miljoner kr jämfört med motsvarande fördelning 2004. Även antalet ansökningar har ökat. I år ansökte 192 tidskrifter om stöd, vilket är 31 flera än förra året. Av dessa sökte 28 för första gången.

Utgångspunkter för fördelningen är att tidskrifterna uppfyller ett antal villkor som anges för stödet och som bland annat omfattar kvalitet och stödbehov. Till grund för fördelningen ligger bedömningar och prioriteringar från en särskild referensgrupp. Kulturrådets allmänna prioriteringar - barn och unga, jämställdhet, nationella minoriteter och mångfald - har också vägts in i bedömningarna.

14 tidskrifter får stöd för första gången, vilket är sex flera än förra året.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo