Stöd till scenkonstbiennal för barn

Kulturrådet har beviljat Teatercentrum ett stöd på 400 000 kr för genomförandet av en nationell scenkonstbiennal för barn och unga i Lund nästa år. Tidigare har rådet bidragit med 210 000 kr till förprojekteringen av biennalen.

Teatercentrum arrangerar tillsammans med Svenska Assitej, och biennalen kommer att presentera teater-, dans- och musikteaterföreställningar med fria grupper, lokala och regionala institutioner samt i form av gästspel från andra länder.

Kontakt:
Michael Matz, handläggare
Telefon: 08-519 264 73
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo