Svensk musik i världen

Kulturrådet har beviljat stöd till tre framstående svenska jazzgrupper för turnéer i USA, Australien och Sydafrika under sommaren och hösten. Gruppen Nacka Forum turnerar i USA i november, Esbjörn Svensson Trio åker till Australien och Nya Zeeland i oktober och Stockholm Jazz Orchestra turnerar i Sydafrika i sommar.

Dessutom får Tottas Bluesband stöd för en USA-turné och gruppen Pärlor för Svin, som ägnar sig åt företrädesvis nykomponerad konstmusik, för en turné i Japan.

Inom teaterområdet får Regionteatern Blekinge-Kronoberg bidrag för att delta i den internationella barn- och ungdomsfestivalen i Okinawa Japan, Stockholms Stadsteater/Marionetteatern för att som enda svenska ensemble medverka i en EU-festival i Japan och Westbergs Teater och Nöje för ett gästspel i Spanien.

Se lista över beviljade bidrag

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo