Tidskriftsverkstäder får verksamhetsstöd

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 2 miljoner kr till fyra tidskriftsverkstäder i Luleå, Malmö, Göteborg och Stockolm. Bidragen avser verksamheten under 2005, inklusive de olika projekt som planeras. Bidragen är en del av de sammanlagt 22 514 000 kr som Kulturrådet fördelar till kulturtidskrifter 2005.

Tidskriftsverkstäderna fyller en viktig funktion när det gäller produktion av kulturtidskrifter. För en årlig medlemsavgift kan kulturtidskriftsredaktioner få tillgång till verkstädernas maskinparker, som är utrustade för professionell tidskriftsproduktion. Dessutom kan de få hjälp av verkstädernas personal. Alla fyra verkstäderna bedriver utbildningsverksamhet och satsar genomgående allt större resurser på att göra kulturtidskrifterna tillgängliga för en större publik.

Samtliga tidskriftsverkstäder ska sammanställa handlingsplaner för ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder under 2005.

Förutom den löpande verksamheten planeras flera särskilda projekt under året.

N:a Bok- och Tidskriftsverkstaden i Luleå ska arbeta särkilt med tekniköversyn och uppsökande verksamhet i bl.a. skolor.

Tidskriftsverkstaden i Stockholm undersöker möjligheten att starta ett gemensamt mediahus för mindre förlag och redaktioner. Vid sidan av den ordinarie verksamheten administrerar verkstaden webbplatsen www.tidskrift.nu

Tidskriftverkstaden Skåne i Malmö planerar samarbete med Digitala Bildverkstaden och Webbverkstaden i syfte att knyta kontakter med fotografer, konstnärer och kulturutövare som kan vara till nytta för tidskriftsverkstadens medlemmar. Vid sidan av den ordinarie verksamheten driver verkstaden en tidskriftsbutik på Internet, www.tidskriftsbutiken.nu

Tidskriftsverkstaden Väst i Göteborg ska satsa på teknisk utveckling och mångkulturfrågor. Verkstaden planerar också att arrangera offentliga föreläsningar, workshops mm i regionen tillsammans med medieverkstäderna i Fängefors, Trollhättan, Skövde och Borås.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08 - 519 264 49, 070 - 397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo