”Tillgänglighetspengar” till regionala museer

Kulturrådets styrelse har beslutat fördela 100 713 000 kronor till 27 regionala museer i verksamhetsbidrag för 2005. Av dessa medel ska 5 300 000 kronor användas för att upprätta handlingsplaner för tillgänglighet för funktionshindrade. Det blir ytterligare en fördelning av bidrag till museerna senare i år. Sammanlagt 7,5 miljoner kr kommer att fördelas i syfte att permanenta och integrera den museipedagogiska satsningen. Detta väntas ske efter den 1 juli.

Till grund för fördelningen ligger de ansökningar om verksamhetsbidrag som kommit från museerna. Vid fördelningen har särskild hänsyn tagits till huvudmännens anslag. Inga museer får nedskärningar i anslagen från kommuner och landsting 2005. I stället får så gott som samtliga museer pris- och lönekompensation från sina huvudmän.

Tillgänglighet för kultur för funktionshindrade är ett prioriterat område. Kulturrådet har som mål att institutionerna ska ha upprättat särskilda handlingsplaner under 2005. ”De 5,3 miljoner kr ur verksamhetsanslaget ska, tillsammans med det expertstöd som Kulturrådet erbjuder, kunna bidra till hög kvalitet i tillgänglighetsarbetet på de regionala museerna och medverka till att målen uppfylls”, säger Kulturrådets styrelse i sitt beslut.

Lista på samtliga beviljade bidrag.

Ytterligare information:
Bibi Olsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 60
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08 - 519 264 49, 070 - 397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo