Tre miljoner för utveckling av biblioteksverksamhet

Kulturrådet har fördelat drygt 3 miljoner kr i bidrag för regional biblioteksutveckling. 23 projekt har fått stöd. Många syftar till att förbättra samverkan mellan flera län när det gäller media- och informationsförsörjning men ett flertal handlar också om att förbättra process- och metodutveckling inom det egna länet.

Enligt de riktlinjer som finns för stödet ska strategiskt utvecklingsarbete i syfte att stärka och utveckla folkbibliotekens ställning särskilt prioriteras. Utöver denna prioritering har Kulturrådet i år lyft fram projekt som tar sikte på personer med annat språk än svenska och personer med funktionshinder. Dessutom har projekt som riktar sig till barn och unga prioriterats.

Regionbiblioteket Västra Götaland får således bidrag för att ta fram en särskild logotyp för böcker och andra medier som är särskilt anpassade för funktionshindrade, s.k. äppelhyllor, genom att utlysa en tävling. Logotypen ska kopplas till ett särskilt arbetssätt och därmed bli en kvalitetsstämpel. Regionbiblioteket Halland får bidrag för att producera en inspirationsskrift om ”äppelhyllor” som vänder sig till pedagoger, föräldrar och bibliotekspersonal.

Länsbiblioteket i Jönköping får stöd för projektet mars Express 2020 som syftar till att utveckla barnbiblioteken, speciellt vad gäller det fysiska rummet. Arbetet ska ske i nära samarbete med barn och ungdomar och med hjälp av bl.a. scenografer och snickare. Demoteket vid Länsbibliotek Sydost ska stimulera ungdomars skapande genom att hjälpa till med spridningen av deras konstnärliga alster via biblioteket. Det kan röra sig om skrifter, filmer och inspelad musik som lånas ut till intresserade invånare i Blekinge och stora delar av Småland.

Integration och mångfald är temat för ett projekt i Dalarna som får stöd. Det är folkbiblioteken som vill vidareutveckla sin verksamhet för biblioteksbesökare som vill ha information på andra språk än svenska. Projektet riktar sig i första hand till bibliotekspersonalen som ska få utbildning vad gäller medier, teknik och bemötande.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Helena Kettner Rudberg, handläggare
Telefon: 08-519 264 10
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo