– Ett genombrott för dansen! Unikt samarbete ger dans i skolan för alla

Nu öppnar skolan dörren på allvar för dansen! Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige har tagit initiativ till ett gemensamt utvecklingsprogram med dans i skolan för perioden 2005–2009. Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans som kunskapsområde.

Idag, måndag, undertecknar samarbetsparterna en långsiktig överenskommelse som kan betyda mycket för alla barn och ungdomar och för dansens ställning som ämne i skolan.

– Det här är ett genombrott för dansen i skolan och ligger helt i linje med våra förslag i det handlingsprogram för att stärka dansen som vi lämnade till regeringen för en dryg månad sedan, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt.

Intresset för dans ökar. Kulturrådet har arbetat med dansfrämjande och olika projekt under många år, men det är första gången ett brett samarbete av det här slaget inleds. Bakgrunden är insikten om att många barn och ungdomar rör sig alldeles för lite och att dansen kan vara ett alternativ för dem som inte gillar den traditionella idrotten. Det som på allvar öppnar nya möjligheter för dansen är att man nu inom ramen för ett unikt samarbete vill göra allvar av den skrivning i läroplanen som särskilt betonar vikten av daglig fysisk aktivitet, berättar riksdanskonsulent Cecilia Björklund Dahlgren på Kulturrådet. Hon kommer att vara utvecklingsledare för det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan.

– Läroplanen understryker vikten av de här frågorna på ett helt annat sätt än tidigare, säger Cecilia Björklund Dahlgren. Skolan ska dagligen kunna erbjuda alla barn och ungdomar någon form av fysisk aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa och det står bl.a. att de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna ska uppmärksammas.

Stärkt kroppsmedvetenhet, självförtroende och delaktighet

Det finns många bra exempel på att dansen kommit in i skolan som en mycket viktig del i övrigt lärande och inte bara när det gäller fysisk aktivitet.

– Dansen kan ses ur flera olika aspekter. Utöver den motoriska finns de kulturella, sociala emotionella och estetiska aspekterna. Barn och ungdomar kan uttrycka saker med sin kropp i dans som de kanske aldrig skulle kunna säga med ord. Tillsammans med ökad kroppsmedvetenhet och stärkt identitet ökar barnens och ungdomarnas självförtroende. Det är viktigt att barn får lära sig hur de kan gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor, säger Cecilia Björklund Dahlgren.

Prioriterat område

Dansen är ett prioriterat område inom den nationella kulturpolitiken och Kulturrådet har på regeringens uppdrag nyligen utarbetat ett särskilt handlingsprogram som bl.a. syftar till att sprida dansen utanför storstadsområdena. Inte minst handlar det om att utveckla dansen för barn och unga.

– I handlingsprogrammet pekar vi på vikten av att få igång ett omfattande utvecklingsarbete med dans i skolan. Det är mycket glädjande att vi så här snabbt har kunnat gå från ord till handling, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt. Vi kan också konstatera att intresset för dans i skolan har ökat. År 1986 fanns dans på skolschemat i åtta av landets kommuner, idag finns dans inom grundskolan i ett åttiotal kommuner. Det här samarbetet mellan Kulturrådet, Myndigheten för skolutveckling, NCFF och Elevorganisationen i Sverige är ett viktigt steg för att stärka barns och ungdomars möjlighet att utvecklas genom dansen.

Kontakt
Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare
Telefon: 08-519 264 59, 070-5861515
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo