Utlysning av EU:s kulturprogram för 2006

EU-kommissionen har i dagarna publicerat utlysningen av kulturprogrammet Kultur 2000 för år 2006. Utlysningen har samma huvudsakliga innehåll som föregående år med möjlighet att söka stöd för samarbetsprojekt inom scenkonst, bildkonst, kulturarv och litteratur liksom för tvärkulturella projekt.

Kultur 2000-programmet ger stöd till samarbetsprojekt mellan flera europeiska länder. Hela utlysningstexten och ansökningshandlingar finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats för kultur. Utlysningen avser samarbetsprojekt som påbörjas under 2006.

Årets utlysning innehåller vissa regeländringar jämfört med tidigare år. Sista ansökningsdag för ettåriga projekt är 17 oktober 2005, och för fleråriga projekt den 28 oktober 2005. Mer information, webbadresser m.m. finns på Kulturrådets webbsidor för Kulturkontakt Sverige, EU:s kontaktkontor för kultur Sverige.

INFORMATION

Header logo