Var hamnar kulturpengarna?

Var i landet hamnar de statliga kulturpengarna? Ser man till kronor per invånare fick Gotland mest av Kulturrådets bidragsmedel under 2004, men ser man till absoluta tal är det de tre storstadsregionerna Stockholms län, Västra Götalandsregionen och Skåne som toppar.

Sedan 1998 har Kulturrådet varje år redovisat det regionala utfallet av de statliga kulturresurserna till regeringen. I dagarna lämnades rapporten för 2004. I rapporten finns redovisningar från sammanlagt 38 nationella myndigheter och institutioner inom kulturområdet. Dessutom redovisas det svenska utfallet av EU:s strukturfonder till kulturändamål.

Av Kulturrådets bidrag på drygt 1,4 miljarder redovisas 1,1 miljard som regionala bidrag. Räknat per invånare fick Gotlands län det största bidraget 2004, följt av Västerbottens, Jämtlands och Västra Götalands län. Räknat i absoluta tal gick den största bidragssumman till Västra Götalands län. Därefter följer Skåne, Stockholms län och Västerbotten.

Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljövård uppgick till 248 miljoner kr. De största bidragsmottagarna var Västra Götalands län, Skåne och Stockholms län. När det gäller Riksarkivets bidrag på 8 miljoner toppar Västra Götaland och Värmland medan Konstnärsnämnden fördelade 111 miljoner i stipendier till konstnärer som till 90 procent gick till de tre storstadslänen. Filminstitutets stödpengar gick företrädesvis till Västra Götalands, Norrbottens och Kalmar län.
Läs rapporten:
 Statliga kulturinsatser 2004 i regionalt perspektiv (4326 kB)

 

Header logo