Vårbudgeten: Besparingar för kulturlivet

I den ekonomiska vårproposition, den sk vårbudgeten, som presenterades på torsdagen aviserar regeringen en generell besparing för alla myndigheter för 2006 på 0,6 procent. För Kulturrådet kan det innebära minskade anslag med omkring 9 miljoner kr.

Det innebär att den besparing som gjordes för 2005 blir permanent, och att Kulturrådet därmed kommer ha ungefär samma ekonomiska ramar för 2006 som för 2005.

Dessutom finns en risk för att det stopp för sk anslagssparande, att pengar som inte förbrukats under året kan överflyttas till efterföljande år, som infördes vid det senaste årsskiftet kommer att gälla även för övergången till 2006.

Det kommer troligtvis inte heller vara tillåtet för myndigheter utnyttja sk anslagskrediter, dvs låna medel från nästkommande års anslag.

Header logo